Mange etablerer i disse dager strategier for sosiale medier. På nettsiden whatthefuckismysocialmediastrategy.com skaffer du deg visjon for din bedrift på 1-2-3.

Noen eksempler:

“Strengthen the emotional connection with the brand by building relationship”

“Expose new and relevant communities to the brand by providing assets to encourage brand evangelism”

“Ignite the existing community and attract new members by amplifying the experience with relevant and engaging content”

Poenget er ganske tydelig – kutt tompratet og svevende fraser i strategidokumentene. Det gjelder ikke bare strategidokumenter for sosiale medier.

Vær konkret og tydelig på hva du vil oppnå gjennom bruk av sosiale og digitale medier. For eksempel;

  • Bruk tankegangen bak sosiale medier medier, og tilby relevant og interessant innhold i eksempelvis nyhetsbrev og på nettsidene framfor å pushe tradisjonelle markedsbudskap.
  • Åpne en lavterskel kontaktflate gjennom Facebook for å kunne lytte til og hjelpe kunder; ta i mot klager og hjelpe de som sliter, få hjelp, gi innspill til hva de ønsker og – hvis du er heldig – gi bedriften skryt. Intet mer, intet
  • Øke merkevarens synlighet gjennom virale konkurranser som underbygger merkevareverdiene og din merkevares unike verdiforslag.
  • Øke synligheten til ressurspersoner i bedriften slik at de potensielt også blir ansett som domeneeksperter for media og dermed medieoppslag.

Sosiale medier eksisterer ikke i vakuum, men implementer det i kommunikasjonsmiksen og forretningsprosesser for øvrig slik at det underbygger det bedriften allerede gjør. Det er kanskje også det viktigste poenget, og således er en egen strategi for sosiale medier bare en inngang til å det på kartet til toppledelsen. På sikt må det integreres – medielandskapet er i endring, og det endrer på hvordan folk kommuniserer – både med hverandre, med mediene og med bedrifter.

“Someone told me social media is a unicorn. Maybe it’s just a horse…”

Haakon

Working with digital products and services at SpareBank 1 and SpareBank 1 SMN. Lives in Trondheim, but Vardø born and bred.

read more

Leave a Reply